DSC06892

 

DRODZY RODZICE!

„ Szczotka, pasta, kubek, ciepła woda,

tak się zaczyna wielka przygoda.

Myję zęby, bo wiem dobrze o tym,

kto ich nie myje ten ma kłopoty,

żeby zdrowe zęby mieć, trzeba tylko chcieć”.

 

            Miło nam Państwa poinformować, że w nowym roku szkolnym 2018/ 2019 zwiększamy ofertę działań profilaktycznych. Wszystkie przedszkolaki uczęszczające do naszego przedszkola zostaną objęte  opieką stomatologiczną. W  zakresie tej opieki będą wykonywane  bezpłatne przeglądy stomatologiczne, fluoryzacja oraz zajęcia edukacyjne prowadzone przez specjalistów.

 

 

Dyrekcja Niepublicznego Przedszkola  „ Wesołe Słoneczko”

 

Drodzy Rodzice!

Nasza placówka nawiązała również współpracę z Łomżyńskim Centrum Medycznym, które mieści się przy ulicy Ks. Kardynała Wyszyńskiego w Łomży.

W roku szkolnym 2018/2019 wszystkie trzylatki oraz 2,5 latki zostaną objęte bezpłatnymi badaniami profilaktycznymi. Celem realizacji tych badań jest jak najwcześniejsze wykrycie odchyleń w stanie zdrowia i rozwoju psychofizycznego, które pozwolą na podjęcie działań prewencyjnych ograniczających ryzyko zachorowania lub działań leczniczych w przypadku wykrycia nieprawidłowości. Oprócz funkcji przesiewowej w toku badania zrealizowana zostanie edukacja zdrowotna rodzica i wyjaśnione wszelkie wątpliwości dotyczące stanu zdrowia dziecka oraz wydane zostaną zalecenia lekarskie   do ewentualnej, dalszej realizacji przez rodziców .

Badanie profilaktyczne obejmuje:

  1. Badanie podmiotowe- wywiad ogólny dotyczący historii zdrowia i choroby, analiza zgłaszanych przez rodzica problemów i deficytów zdrowotnych;
  2. Badanie przedmiotowe ogólne – badania palpacyjne jamy brzusznej, osłuchiwanie serca i klatki piersiowej, ocena zstąpienia jąder;
  3. Ocenę narządu ruchu- ocena chodu, ewentualnych deformacji i zniekształceń stóp;
  4. Ocenę rozwoju fizycznego- pomiary masy ciała, wzrostu, ciśnienia tętniczego, ocena centylowa;
  5. Ocenę wzroku- test Hirschberga, cover- test, badanie ostrości wzroku do dali i bliży;
  6. Ocenę słuchu- ocena rozwoju reakcji słuchowych, ocena ryzyka uszkodzenia słuchu;
  7. Ocenę rozwoju psychoruchowego z wykorzystaniem kwestionariusza oczekiwanych osiągnięć rozwojowych.

           Na podstawie powyższych badań szczegółowych lekarz dokona oceny ogólnej   i postawi diagnozę dotyczącą ewentualnych problemów zdrowotnych, w razie potrzeby zleci badania pogłębione i konsultacje specjalistyczne. W razie wskazań lekarskich dzieci będą mogły skorzystać z pomocy specjalistów fizjoterapeutów, logopedów i psychologów współpracujących z  Niepublicznym Przedszkolem „ Wesołe Słoneczko”.

          Badanie profilaktyczne realizowane jest w Łomżyńskim Centrum Medycznym przez doświadczonych lekarzy pediatrów we współpracy z pielęgniarkami dziecięcymi. Badanie wykonywane jest wyłącznie przy udziale rodzica. Wymagane jest przedstawienie pisemnego skierowania na badania wystawionego przez przedszkole. Wszystkie badania realizowane są po wcześniejszej rezerwacji telefonicznej lub osobistej w Łomżyńskim Centrum Medycznym (Łomża, ul. Ks. Kardynała Wyszyńskiego 9, nr tel. 85 216 65 55, mapa dojazdu na www.medycynalomza.pl w zakładce kontakt). Badania będą realizowane  od marca do czerwca każdego roku szkolnego.

 

DZIECI przyjęte- nagłówek

DZIECI-PRZYJĘTE-DO-PRZEDSZKOLA-NA-ROK-SZKOLNY-2018 (2)

Zmiany w liście dzieci przyjętych z rocznika 2016 i 2017 po naborze uzupełniającym

Informacja rekrutacyjna dla rodziców

rekrutacja c.d.

Niepubliczne Przedszkole „Wesołe Słoneczko” mieści się w budynku przy ulicy Spółdzielczej 74 w Łomży. Rozpoczęło swoją działalność we wrześniu 2003 roku na bazie Przedszkola Publicznego nr 12. Organem prowadzącym od tej chwili stało się Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator”, założone w  1999 r.

Placówka zlokalizowana jest w pobliżu centrum miasta, na terenie spokojnego, bezpiecznego osiedla mieszkaniowego, odległego od hałasu miejskiego i zakładów przemysłowych. Budynek placówki, niewielki parking i przylegający do niego ogród znajdują się  na terenie ogrodzonym. Zielony ogród przedszkolny, ocieniony dzięki rosnącym w nim drzewom i krzewom, jest bogato wyposażony w atrakcyjne urządzenia terenowe oraz sprzęt do ćwiczeń, zajęć i zabaw ruchowych na świeżym powietrzu. Wokół terenu przedszkola znajdują się wieloletnie okazy drzew, różnorodne gatunki krzewów i roślin.

Dzieci uczęszczające do przedszkola zamieszkują ulice na terenie całego miasta, kilkoro pochodzi z okolicznych gmin. Zapewniamy ok. 160 miejsc w przedszkolu i 24 miejsca w grupie dzieci najmłodszych. Przedszkole stwarza możliwości uczęszczania do niego dzieciom ze specjalnymi potrzebami żywieniowymi, dzieciom obcokrajowców. Nad edukacją, opieką i wychowaniem dzieci czuwa wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna (posiadająca wykształcenie wyższe  magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym), która systematycznie podnosi swoje kwalifikacje i umiejętności poprzez czynny udział w różnego typu studiach podyplomowych, szkoleniach, kursach i warsztatach, a także psycholog i logopeda.

Prawidłowe funkcjonowanie placówki wspomagają także pracownicy niepedagogiczni: opiekunki grupy żłobkowej, pielęgniarki, pomoce nauczyciela, personel techniczny, intendentka, pracownice  pionu kuchennego, konserwator .

W naszym przedszkolu proponujemy bogatą, na wysokim poziomie, ofertę edukacyjną. W każdej z sześciu grup codziennie prowadzone są zajęcia dydaktyczne realizujące treści zgodne z podstawą  programową wychowania przedszkolnego oraz bezpłatne zajęcia rozwijające zainteresowania dzieci: rytmika, język angielski, zajęcia plastyczno – techniczne, religia, koło teatralne, koło taneczne, zajęcia na basenie, spotkania  z muzyką i sztuką  oraz zajęcia specjalistyczne: terapia logopedyczna, konsultacje z psychologiem, gimnastyka korekcyjna. Wszystkie  pozytywnie wpływają  na harmonijny i wszechstronny rozwój dzieci.

Serdecznie dziękujemy rodzicom i dzieciom czteroletnim z Niepublicznego Przedszkola „Wesołe Słoneczko” za udział w diagnozie partypacynej. Efektem „Diagnozy potrzeb małych dzieci i ich rodzin” jest raport z rekomendacjami, które pomogą zaplanować nowe rozwiązania dla dzieci i rodziców, odpowiadając na ich konkretne potrzeby. To najlepszy początek do planowania nowych rozwiązań, które dadzą dzieciom poczucie, że poznawanie świata jest procesem radosnym i przynoszącym satysfakcję. W tworzeniu diagnozy brały udział mgr Anna Potrzebko i mgr Aneta Dąbrowska.

Raport z „Diagnozy potrzeb małych dzieci i ich rodzin”

 

Statut żłobka

Statut Niepublicznego Przedszkola Wesołe Słoneczko

Drodzy Rodzice!

Z dużą przyjemnością informujemy, że od 1 września 2015 r. do 30 czerwca 2018 r. w naszym przedszkolu będzie realizowana innowacja pedagogiczna „Elementy Pedagogiki Planu Daltońskiego”. Powyższe rozwiązanie zostało wpisane do rejestru innowacji, prowadzonego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty.

W bieżącym roku szkolnym innowacja pedagogiczna kontynuowana jest w grupach dzieci 4 – 5-letnich, a elementy Planu Daltońskiego wprowadzane są w grupie 3-latków.

 

west 

 

 

Raport z ewaluacji zewnętrznej 2015r