DSC06892


 

 

 

 

 

Drodzy Rodzice

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami odnośnie dyżurów wakacyjnych 

Dyżur wakac. – inform. dodatk.

DYŻUR WAKACYJNY – ogłosz. (5)

 


Zapraszamy do zapoznania się z listą dzieci przyjętych do przedszkola w roku szkolnym 2020/2021

REKRUTACJA 2020

WYKAZ DZIECI PRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA


Drodzy Rodzice
Mając na uwadze bezpieczeństwo i zdrowie naszych przedszkolaków oraz pracowników w okresie pandemii, prosimy o deklarowanie pobytu dziecka w żłobku/ przedszkolu. Zgłoszeń należy dokonywać elektronicznie:
e-mail wysłany na pocztę placówki (np.wesolesloneczko@edukator.lomza.pl), w formie wiadomości na Messengera (Facebook – profil przedszkola) lub bezpośrednio do nauczycielek grup.
Dyrekcja Przedszkola „Wesołe Słoneczko” w Łomży


Szanowni Rodzice
Informujemy, że nasze przedszkole od dnia jutrzejszego do odwołania będzie czynne w godzinach 6.30-16.30.

Prosimy o przyprowadzenie dzieci do godziny 8.00.
Prosimy o zapoznanie się z procedurami bezpiecznego pobytu dzieci w Przedszkolu i Żłobku „Wesołe Słoneczko”.

PROCEDURA dla rodziców covid-19 Wesołe Słoneczko

przyprowadzanie i odbiór dzieci COVID-19 WESOŁE SŁONECZKO


Szanowni Rodzice

Od 6 maja br. nasze przedszkole zostaje otwarte. Prosimy o zapoznanie się z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, które będą wsparciem w organizacji zajęć w przedszkolach.

Komunikat_MEN_otwieramy_przedszkola_od_6_maja_br_2020_04_29

Wytyczne_GIS_i_MZ


Informujemy, iż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej przedszkole

jest nieczynne do dnia 26 kwietnia 2020r.


Ważne✍️✍️
Przypominamy o wysyłaniu kart zgłoszeniowych do przedszkola na nasz adres mailowy: np.wesolesloneczko@edukator.lomza.pl
Karty mogą zostać wysłane w formie skanu, zdjęcia lub też w formie elektronicznej Proszę pamiętać, że dzieci uczęszczające do naszego przedszkola w tym roku szkolnym muszą zostać ponownie zgłoszone (w formie karty zgłoszeniowej) na rok następny.
 
Karta zgłoszeniowa do pobrania tutaj:
http://wesolesloneczko.lomza.pl/?page_id=22
Złożenie DEKLARACJI nie zwalnia ze złożenia karty zgłoszeniowej.

K O M U N I K A T

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice  dzieci

uczęszczających do ,, Wesołego Słoneczka”!

 

  Uprzejmie informuję , że zgodnie z decyzją Zarządu Stowarzyszenia ,,Edukator „w Łomży, opłaty czesnego nie będą naliczane za okres przerwy w funkcjonowaniu  Niepublicznego Przedszkola ,,Wesołe Słoneczko” oraz Żłobka ,,Wesołe Słoneczko”  w Łomży.

         Uprzejmie informujemy, że kwoty wpłacone przez Państwa na początku marca 2020 r., będą przeniesione  i rozliczane wyłącznie za pobyt dzieci w czasie funkcjonowania  przedszkola i żłobka , po wznowieniu pracy obu placówek.

 

     Iwona Gorzkowska

                                                                 Dyrektor Niepublicznego Przedszkola  ,, Wesołe Słoneczko ‘’

                                                                               w Łomży

 

Łomża, 27 marca 2020 r.                                


Drodzy Rodzice
W związku z zamknięciem przedszkola do dnia 26.04.20r. informujemy, że karty zgłoszeniowe do przedszkola będziemy przyjmować osobiście po otwarciu placówki. Jest także możliwość wysłania skanu karty na adres mailowy przedszkola: np.wesolesloneczko@edukator.lomza.pl

Deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego również przyjmowane będą po otwarciu placówki.

Zachęcamy do zapoznania się z zasadami rekrutacji do przedszkola oraz do pobrania karty zgłoszeniowej z naszej strony internetowej (zakładka „rekrutacja”).


 

Zapraszamy do skorzystania z ciekawych propozycji zabaw i zajęć do samodzielnego wykonania w domu. Będą one publikowane w zakładce „Aktualności”.


Informujemy, iż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej przedszkole jest nieczynne do dnia          26 kwietnia 2020r.
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp…


Drodzy Rodzice.

Zgodnie z komunikatem ze strony Ministerstwa Edukacji Narodowej, opublikowanym w dniu 11 marca 2020 roku, zostaje czasowo ograniczone funkcjonowanie naszej placówki.
https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach
W dniach 12 i 13 marca br. nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno- wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze.
Od poniedziałku 16 marca do środy 25 marca 2020 r. dzieci nie przychodzą do przedszkola i żłobka. Na Państwa prośbę nauczyciele mogą przygotować materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy dzieci w domu.

Dyrekcja Przedszkola

https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach?fbclid=IwAR0ac9oZD6VX-voB87xHGJdJX2a7PP_W6RPJrzztNwZfvClrhx9XXXnnV1M

 

 

Drodzy Rodzice!
W związku z pojawiającymi się w niektórych krajach przypadkami zachorowań na koronawirusa oraz możliwością pojawienia się choroby u nas w kraju, a także regionie, bardzo prosimy o nieprzyprowadzanie do przedszkola dzieci chorych.
Całodobowa infolinia NFZ: 800 190 590

Dyrekcja i personel Przedszkola
https://dokumenty.men.gov.pl/Rekomendacje_Ministra_Edukacji_Narodowej_
dla_dyrektorow_przedszkoli_szkol_i_placowek_oswiatowych.pdf

 

 

 

DRODZY RODZICE!

Przedstawiamy zasady rekrutacji do przedszkola na rok szkolny 2020/2021: 

Uchwała Zarządu – rekrutacja do przedszkoli i OP w SP 2020_2021 (1)

 

 

Karta zgłoszenia do przedszkola 2020/2021

karta zgłoszenia do przedszkola 2020- 2021

 

 

DRODZY RODZICE
Rok szkolny 2019/2020

Dotyczy grupy żłobkowej ( dzieci urodzone w 2018 r.)

1. Proszę dostarczyć: ubranka na zmianę, piżamkę, kapcie oraz wedle potrzeb smoczek w pojemniku, butelkę w etui, pampersy, chusteczki nawilżane – wszystko podpisane.
2. Na koniec każdego miesiąca Rodzice otrzymują pościel dziecka do prania.
3. Na salę dzieci nie wnoszą artykułów spożywczych, prywatnych zabawek. Dopuszczalne są przytulanki (z symbolem atestu), w przypadkach kiedy dziecko potrzebuje do odpoczynku (relaksacja).

Dotyczy grupy dzieci 3-letnich( dzieci urodzone w 2016r.) oraz grupy dzieci młodszych  (dzieci urodzone w 2017r.):

1. Proszę dostarczyć: ubranka na zmianę spakowane w plecaku lub worku, piżamkę, pościel, kapcie oraz wedle potrzeb smoczek w pojemniku, chusteczki, pampersy- wszystko podpisane.
2. Na koniec każdego miesiąca Rodzice otrzymują pościel dziecka do prania.
3. Na salę dzieci nie wnoszą artykułów spożywczych, prywatnych zabawek. Dopuszczalne są przytulanki (z symbolem atestu), w przypadkach kiedy dziecko potrzebuje do odpoczynku (relaksacja).

Dotyczy grup dzieci 4, 5 i 6-letnich:

1. Każde dziecko powinno mieć ze sobą kapcie i ubranka na zmianę w plecaku lub w worku podpisane.
2. Na salę dzieci nie wnoszą prywatnych zabawek oraz artykułów spożywczych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niepubliczne Przedszkole „Wesołe Słoneczko” mieści się w budynku przy ulicy Spółdzielczej 74 w Łomży. Rozpoczęło swoją działalność we wrześniu 2003 roku na bazie Przedszkola Publicznego nr 12. Organem prowadzącym od tej chwili stało się Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator”, założone w  1999 r.

Placówka zlokalizowana jest w pobliżu centrum miasta, na terenie spokojnego, bezpiecznego osiedla mieszkaniowego, odległego od hałasu miejskiego i zakładów przemysłowych. Budynek placówki, niewielki parking i przylegający do niego ogród znajdują się  na terenie ogrodzonym. Zielony ogród przedszkolny, ocieniony dzięki rosnącym w nim drzewom i krzewom, jest bogato wyposażony w atrakcyjne urządzenia terenowe oraz sprzęt do ćwiczeń, zajęć i zabaw ruchowych na świeżym powietrzu. Wokół terenu przedszkola znajdują się wieloletnie okazy drzew, różnorodne gatunki krzewów i roślin.

Dzieci uczęszczające do przedszkola zamieszkują ulice na terenie całego miasta, kilkoro pochodzi z okolicznych gmin. Zapewniamy ok. 160 miejsc w przedszkolu i 24 miejsca w grupie dzieci najmłodszych. Przedszkole stwarza możliwości uczęszczania do niego dzieciom ze specjalnymi potrzebami żywieniowymi, dzieciom obcokrajowców. Nad edukacją, opieką i wychowaniem dzieci czuwa wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna (posiadająca wykształcenie wyższe  magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym), która systematycznie podnosi swoje kwalifikacje i umiejętności poprzez czynny udział w różnego typu studiach podyplomowych, szkoleniach, kursach i warsztatach, a także psycholog i logopeda.

Prawidłowe funkcjonowanie placówki wspomagają także pracownicy niepedagogiczni: opiekunki grupy żłobkowej, pielęgniarki, pomoce nauczyciela, personel techniczny, intendentka, pracownice  pionu kuchennego, konserwator .

W naszym przedszkolu proponujemy bogatą, na wysokim poziomie, ofertę edukacyjną. W każdej z sześciu grup codziennie prowadzone są zajęcia dydaktyczne realizujące treści zgodne z podstawą  programową wychowania przedszkolnego oraz bezpłatne zajęcia rozwijające zainteresowania dzieci: rytmika, język angielski, zajęcia plastyczno – techniczne, religia, koło teatralne, koło taneczne, zajęcia na basenie, spotkania  z muzyką i sztuką  oraz zajęcia specjalistyczne: terapia logopedyczna, konsultacje z psychologiem, gimnastyka korekcyjna. Wszystkie  pozytywnie wpływają  na harmonijny i wszechstronny rozwój dzieci.

 

 

Statut żłobka

Statut Niepublicznego Przedszkola Wesołe Słoneczko

 

 

west 

 

 

Raport z ewaluacji zewnętrznej 2015r