DSC06892

 

 

LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH DO NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA WESOŁE SŁONECZKO I ŻŁOBKA WESOŁE SŁONECZKO W ŁOMŻY NA ROK SZKOLNY 2019/ 2020
( uzupełniający termin postępowania rekrutacyjnego)

 

IMIENNY WYKAZ DZIECI PRZYJĘTYCH

OŚWIADCZENIE WOLI PRZYJĘCIA

 

 

 

Zasady rekrutacji rok szkolny 2019-2020

 

Gimnastyka buzi i języka czyli porady logopedy

Gimnastyka buzi i języka czyli porady logopedy.

OWU edu plus 2018

zgłoszenie -edu-plus7_2018.09

 

 

 

DRODZY RODZICE

Rok szkolny  2018/2019

Dotyczy grupy żłobkowej, młodszych trzylatków i trzylatków:

 1. Proszę dostarczyć: ubranka na zmianę, piżamkę, pościel (dotyczy tylko dzieci przedszkolnych), kapcie oraz wedle potrzeb smoczek w pojemniku, butelkę w etui – podpisane.
 2. Na koniec każdego miesiąca Rodzice otrzymują pościel dziecka do prania.
 3. Na salę dzieci nie wnoszą artykułów spożywczych, prywatnych zabawek. Dopuszczalne są przytulanki (z symbolem atestu), w przypadkach kiedy dziecko potrzebuje do odpoczynku (relaksacja).

 

Dotyczy wszystkich dzieci (żłobek i przedszkole):

 1. Każde dziecko powinno mieć ze sobą kapcie i ubranka na zmianę.
 2. Przyprowadzamy dzieci do godziny 8.30, w szczególnych przypadkach prosimy uprzedzać.
 3. Jeżeli dziecko przebywa na diecie – konieczne jest zaświadczenie lekarskie i lista produktów, których nie można podawać dziecku.
 4. Nie przyprowadzamy dzieci chorych.
 5. Na salę dzieci nie wnoszą prywatnych zabawek. Dopuszczalne są przytulanki (z symbolem atestu), szczególnie do spania.

Listy dzieci będą umieszczone na tablicach przy drzwiach każdej sali.

 

 

 

 

DRODZY RODZICE!

„ Szczotka, pasta, kubek, ciepła woda,

tak się zaczyna wielka przygoda.

Myję zęby, bo wiem dobrze o tym,

kto ich nie myje ten ma kłopoty,

żeby zdrowe zęby mieć, trzeba tylko chcieć”.

 

            Miło nam Państwa poinformować, że w nowym roku szkolnym 2018/ 2019 zwiększamy ofertę działań profilaktycznych. Wszystkie przedszkolaki uczęszczające do naszego przedszkola zostaną objęte  opieką stomatologiczną. W  zakresie tej opieki będą wykonywane  bezpłatne przeglądy stomatologiczne, fluoryzacja oraz zajęcia edukacyjne prowadzone przez specjalistów.

 

 

Dyrekcja Niepublicznego Przedszkola  „ Wesołe Słoneczko”

 

Drodzy Rodzice!

Nasza placówka nawiązała również współpracę z Łomżyńskim Centrum Medycznym, które mieści się przy ulicy Ks. Kardynała Wyszyńskiego w Łomży.

W roku szkolnym 2018/2019 wszystkie trzylatki oraz 2,5 latki zostaną objęte bezpłatnymi badaniami profilaktycznymi. Celem realizacji tych badań jest jak najwcześniejsze wykrycie odchyleń w stanie zdrowia i rozwoju psychofizycznego, które pozwolą na podjęcie działań prewencyjnych ograniczających ryzyko zachorowania lub działań leczniczych w przypadku wykrycia nieprawidłowości. Oprócz funkcji przesiewowej w toku badania zrealizowana zostanie edukacja zdrowotna rodzica i wyjaśnione wszelkie wątpliwości dotyczące stanu zdrowia dziecka oraz wydane zostaną zalecenia lekarskie   do ewentualnej, dalszej realizacji przez rodziców .

Badanie profilaktyczne obejmuje:

 1. Badanie podmiotowe- wywiad ogólny dotyczący historii zdrowia i choroby, analiza zgłaszanych przez rodzica problemów i deficytów zdrowotnych;
 2. Badanie przedmiotowe ogólne – badania palpacyjne jamy brzusznej, osłuchiwanie serca i klatki piersiowej, ocena zstąpienia jąder;
 3. Ocenę narządu ruchu- ocena chodu, ewentualnych deformacji i zniekształceń stóp;
 4. Ocenę rozwoju fizycznego- pomiary masy ciała, wzrostu, ciśnienia tętniczego, ocena centylowa;
 5. Ocenę wzroku- test Hirschberga, cover- test, badanie ostrości wzroku do dali i bliży;
 6. Ocenę słuchu- ocena rozwoju reakcji słuchowych, ocena ryzyka uszkodzenia słuchu;
 7. Ocenę rozwoju psychoruchowego z wykorzystaniem kwestionariusza oczekiwanych osiągnięć rozwojowych.

           Na podstawie powyższych badań szczegółowych lekarz dokona oceny ogólnej   i postawi diagnozę dotyczącą ewentualnych problemów zdrowotnych, w razie potrzeby zleci badania pogłębione i konsultacje specjalistyczne. W razie wskazań lekarskich dzieci będą mogły skorzystać z pomocy specjalistów fizjoterapeutów, logopedów i psychologów współpracujących z  Niepublicznym Przedszkolem „ Wesołe Słoneczko”.

          Badanie profilaktyczne realizowane jest w Łomżyńskim Centrum Medycznym przez doświadczonych lekarzy pediatrów we współpracy z pielęgniarkami dziecięcymi. Badanie wykonywane jest wyłącznie przy udziale rodzica. Wymagane jest przedstawienie pisemnego skierowania na badania wystawionego przez przedszkole. Wszystkie badania realizowane są po wcześniejszej rezerwacji telefonicznej lub osobistej w Łomżyńskim Centrum Medycznym (Łomża, ul. Ks. Kardynała Wyszyńskiego 9, nr tel. 85 216 65 55, mapa dojazdu na www.medycynalomza.pl w zakładce kontakt). Badania będą realizowane  od marca do czerwca każdego roku szkolnego.

 

 

Niepubliczne Przedszkole „Wesołe Słoneczko” mieści się w budynku przy ulicy Spółdzielczej 74 w Łomży. Rozpoczęło swoją działalność we wrześniu 2003 roku na bazie Przedszkola Publicznego nr 12. Organem prowadzącym od tej chwili stało się Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator”, założone w  1999 r.

Placówka zlokalizowana jest w pobliżu centrum miasta, na terenie spokojnego, bezpiecznego osiedla mieszkaniowego, odległego od hałasu miejskiego i zakładów przemysłowych. Budynek placówki, niewielki parking i przylegający do niego ogród znajdują się  na terenie ogrodzonym. Zielony ogród przedszkolny, ocieniony dzięki rosnącym w nim drzewom i krzewom, jest bogato wyposażony w atrakcyjne urządzenia terenowe oraz sprzęt do ćwiczeń, zajęć i zabaw ruchowych na świeżym powietrzu. Wokół terenu przedszkola znajdują się wieloletnie okazy drzew, różnorodne gatunki krzewów i roślin.

Dzieci uczęszczające do przedszkola zamieszkują ulice na terenie całego miasta, kilkoro pochodzi z okolicznych gmin. Zapewniamy ok. 160 miejsc w przedszkolu i 24 miejsca w grupie dzieci najmłodszych. Przedszkole stwarza możliwości uczęszczania do niego dzieciom ze specjalnymi potrzebami żywieniowymi, dzieciom obcokrajowców. Nad edukacją, opieką i wychowaniem dzieci czuwa wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna (posiadająca wykształcenie wyższe  magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym), która systematycznie podnosi swoje kwalifikacje i umiejętności poprzez czynny udział w różnego typu studiach podyplomowych, szkoleniach, kursach i warsztatach, a także psycholog i logopeda.

Prawidłowe funkcjonowanie placówki wspomagają także pracownicy niepedagogiczni: opiekunki grupy żłobkowej, pielęgniarki, pomoce nauczyciela, personel techniczny, intendentka, pracownice  pionu kuchennego, konserwator .

W naszym przedszkolu proponujemy bogatą, na wysokim poziomie, ofertę edukacyjną. W każdej z sześciu grup codziennie prowadzone są zajęcia dydaktyczne realizujące treści zgodne z podstawą  programową wychowania przedszkolnego oraz bezpłatne zajęcia rozwijające zainteresowania dzieci: rytmika, język angielski, zajęcia plastyczno – techniczne, religia, koło teatralne, koło taneczne, zajęcia na basenie, spotkania  z muzyką i sztuką  oraz zajęcia specjalistyczne: terapia logopedyczna, konsultacje z psychologiem, gimnastyka korekcyjna. Wszystkie  pozytywnie wpływają  na harmonijny i wszechstronny rozwój dzieci.

Serdecznie dziękujemy rodzicom i dzieciom czteroletnim z Niepublicznego Przedszkola „Wesołe Słoneczko” za udział w diagnozie partypacynej. Efektem „Diagnozy potrzeb małych dzieci i ich rodzin” jest raport z rekomendacjami, które pomogą zaplanować nowe rozwiązania dla dzieci i rodziców, odpowiadając na ich konkretne potrzeby. To najlepszy początek do planowania nowych rozwiązań, które dadzą dzieciom poczucie, że poznawanie świata jest procesem radosnym i przynoszącym satysfakcję. W tworzeniu diagnozy brały udział mgr Anna Potrzebko i mgr Aneta Dąbrowska.

Raport z „Diagnozy potrzeb małych dzieci i ich rodzin”

 

Statut żłobka

Statut Niepublicznego Przedszkola Wesołe Słoneczko

 

 

west 

 

 

Raport z ewaluacji zewnętrznej 2015r