DRODZY RODZICE!!!

Rok szkolny 2016/2017

Dotyczy grupy żłobkowej, młodszych trzylatków i trzylatków:

 1. Proszę dostarczyć: ubranka na zmianę, piżamkę, pościel (dzieci przedszkolne), kapcie oraz wedle potrzeb smoczek w pojemniku, butelkę w etui – podpisane.
 2. Na koniec każdego miesiąca Rodzice otrzymują pościel dziecka do prania.
 3. Na salę dzieci nie wnoszą artykułów spożywczych, prywatnych zabawek. Dopuszczalne są przytulanki (z symbolem atestu), w przypadkach kiedy dziecko potrzebuje do odpoczynku (relaksacja).

 

Dotyczy wszystkich dzieci (żłobek i przedszkole):

 

 1. Każde dziecko powinno mieć ze sobą kapcie i ubranka na zmianę.
 2. Przyprowadzamy dzieci do godziny 8.30, w szczególnych przypadkach prosimy uprzedzać.
 3. Jeżeli dziecko przebywa na diecie – konieczne jest zaświadczenie lekarskie i lista produktów, których nie można podawać dziecku.
 4. Nie przyprowadzamy dzieci chorych.
 5. Na salę dzieci nie wnoszą prywatnych zabawek. Dopuszczalne są przytulanki (z symbolem atestu), szczególnie do spania.

 

 

img168

 

 

 

 

 

17 czerwca 2016 r. rozstrzygnięty został międzyprzedszkolny konkurs fotograficzny “Kwiaty w obiektywie”. Wzięły w nim udział dzieci z różnych łomżyńskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych wraz z rodzicami. Spośród nadesłanych zdjęć jury wyłoniło zwycięzców.

I miejsce – Alicja Zembrzuska z Publicznego Przedszkola nr 1

wiosna w A.z PP.1

II miejsce – Jan Kucharski z Niepublicznego Przedszkola „Wesołe Słoneczko”

jaś kucharski róże

III miejsce – Łucja Mikulska z  Niepublicznego Przedszkola „Wesołe Słoneczko”

Mikulska Łucja 6 lat

Wyróżnienie – Sandra Jasińska z Publicznego Przedszkola nr 1

PPnr 1

Gratulujemy!

 

REGULAMIN MIĘDZYPRZEDSZKOLNEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„KWIATY  W OBIEKTYWIE”

 

Organizator

Niepubliczne Przedszkole Wesołe Słoneczko stowarzyszenia „Edukator” w Łomży

 

Osoby odpowiedzialne

mgr Elżbieta Szumowska, mgr Marta Chmielewska

 

Uczestnicy

Dzieci uczęszczające do łomżyńskich przedszkoli, oddziałów przedszkolnych z rodzicami.

 

Cele konkursu:

 • rozwijanie wrażliwości estetycznej inspirowanej umiejętnością obserwacji przyrody
 • prezentacja twórczości dzieci w dziedzinie fotografii
 • poszerzanie wśród dzieci zainteresowania przyrodą
 • zacieśnianie więzi rodzinnych

 

Termin zgłaszania prac – do 15 czerwca 2016r.

Ogłoszenie wyników – 17 czerwca 2016r.

 

Zasady ogólne

 1. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedno zdjęcie.
 2. Zdjęcie ma przedstawiać kwiaty w naturze lub dowolnej kompozycji.
 3. Na zdjęciu nie umieszczamy postaci ludzkich ani zwierząt.
 4. Fotografię należy wysłać drogą elektroniczną na poniższy adres:

elzunia.79@tlen.pl

 1. Zdjęcia konkursowe należy przesyłać wyłącznie w wersji cyfrowej w formacie „jpg” w najlepszej jakości kompresji i rozmiarze nie większym niż 10 MB, lecz nie mniejszym niż 640 x 480 pikseli.
 2. W mailu należy podać imię i nazwisko autora (dziecka), wiek oraz nazwę i adres przedszkola.

Jury konkursu

 1. Po upływie terminu  zgłaszania zdjęć do Konkursu Organizator powoła specjalne jury, które podda ocenie wszystkie fotografie.
 2. Obrady jury odbędą się w terminie i miejscu określonym przez Organizatora i będą niejawne.
 3. Decyzje jury są ostateczne i wiążące dla wszystkich Uczestników. Od decyzji jury Konkursu nie przysługuje odwołanie.
 4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 17 czerwca 2016 r. i opublikowane na naszej stronie internetowej http://wesolesloneczko.lomza.pl/ oraz wywieszone w holu głównym przedszkola.

Postanowienia końcowe

 • Zgłoszenie zdjęć do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu.
 • Decyzje w sprawach nieobjętych regulaminem Konkursu podejmuje Organizator.

 

 

Lista dzieci przyjętych do przedszkola oraz żłobka na rok szkolny 2016-2017.

 

 

Statut żłobka

Statut Przedszkola “Wesołe Słoneczko”

Drodzy Rodzice!

Z dużą przyjemnością informujemy, że od 1 września 2015 r. do 30 czerwca 2018 r. w naszym przedszkolu będzie realizowana innowacja pedagogiczna “Elementy Pedagogiki Planu Daltońskiego”. Powyższe rozwiązanie zostało wpisane do rejestru innowacji, prowadzonego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty.

 

west 

 

 

Raport z ewaluacji zewnętrznej 2015r