img168

 

 

 

 

 

17 czerwca 2016 r. rozstrzygnięty został międzyprzedszkolny konkurs fotograficzny “Kwiaty w obiektywie”. Wzięły w nim udział dzieci z różnych łomżyńskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych wraz z rodzicami. Spośród nadesłanych zdjęć jury wyłoniło zwycięzców.

I miejsce – Alicja Zembrzuska z Publicznego Przedszkola nr 1

wiosna w A.z PP.1

II miejsce – Jan Kucharski z Niepublicznego Przedszkola „Wesołe Słoneczko”

jaś kucharski róże

III miejsce – Łucja Mikulska z  Niepublicznego Przedszkola „Wesołe Słoneczko”

Mikulska Łucja 6 lat

Wyróżnienie – Sandra Jasińska z Publicznego Przedszkola nr 1

PPnr 1

Gratulujemy!

 

REGULAMIN MIĘDZYPRZEDSZKOLNEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„KWIATY  W OBIEKTYWIE”

 

Organizator

Niepubliczne Przedszkole Wesołe Słoneczko stowarzyszenia „Edukator” w Łomży

 

Osoby odpowiedzialne

mgr Elżbieta Szumowska, mgr Marta Chmielewska

 

Uczestnicy

Dzieci uczęszczające do łomżyńskich przedszkoli, oddziałów przedszkolnych z rodzicami.

 

Cele konkursu:

 • rozwijanie wrażliwości estetycznej inspirowanej umiejętnością obserwacji przyrody
 • prezentacja twórczości dzieci w dziedzinie fotografii
 • poszerzanie wśród dzieci zainteresowania przyrodą
 • zacieśnianie więzi rodzinnych

 

Termin zgłaszania prac – do 15 czerwca 2016r.

Ogłoszenie wyników – 17 czerwca 2016r.

 

Zasady ogólne

 1. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedno zdjęcie.
 2. Zdjęcie ma przedstawiać kwiaty w naturze lub dowolnej kompozycji.
 3. Na zdjęciu nie umieszczamy postaci ludzkich ani zwierząt.
 4. Fotografię należy wysłać drogą elektroniczną na poniższy adres:

elzunia.79@tlen.pl

 1. Zdjęcia konkursowe należy przesyłać wyłącznie w wersji cyfrowej w formacie „jpg” w najlepszej jakości kompresji i rozmiarze nie większym niż 10 MB, lecz nie mniejszym niż 640 x 480 pikseli.
 2. W mailu należy podać imię i nazwisko autora (dziecka), wiek oraz nazwę i adres przedszkola.

Jury konkursu

 1. Po upływie terminu  zgłaszania zdjęć do Konkursu Organizator powoła specjalne jury, które podda ocenie wszystkie fotografie.
 2. Obrady jury odbędą się w terminie i miejscu określonym przez Organizatora i będą niejawne.
 3. Decyzje jury są ostateczne i wiążące dla wszystkich Uczestników. Od decyzji jury Konkursu nie przysługuje odwołanie.
 4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 17 czerwca 2016 r. i opublikowane na naszej stronie internetowej http://wesolesloneczko.lomza.pl/ oraz wywieszone w holu głównym przedszkola.

Postanowienia końcowe

 • Zgłoszenie zdjęć do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu.
 • Decyzje w sprawach nieobjętych regulaminem Konkursu podejmuje Organizator.

 

 

Lista dzieci przyjętych do przedszkola oraz żłobka na rok szkolny 2016-2017.

 

 

Statut żłobka

Statut Przedszkola “Wesołe Słoneczko”

Drodzy Rodzice!

Z dużą przyjemnością informujemy, że od 1 września 2015 r. do 30 czerwca 2018 r. w naszym przedszkolu będzie realizowana innowacja pedagogiczna “Elementy Pedagogiki Planu Daltońskiego”. Powyższe rozwiązanie zostało wpisane do rejestru innowacji, prowadzonego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty.

 

west 

 

 

Raport z ewaluacji zewnętrznej 2015r