DSC06892

 


 


Drodzy Rodzice

Posiadamy wolne miejsca w grupach żłobkowych (młodszym – dzieci od 6 miesiąca i starszym – dzieci 2.5-letnie) oraz w przedszkolu w grupach 3 i 4-letnich. Serdecznie zapraszamy! 😊

 


DRODZY RODZICE

Rok szkolny 2023/2024

Dotyczy grupy żłobkowej 

 1. Proszę dostarczyć: ubranka na zmianę, piżamkę, kapcie oraz wedle potrzeb smoczek w pojemniku, butelkę w etui, pampersy, chusteczki nawilżane – wszystko podpisane.
  2. Na koniec każdego miesiąca Rodzice otrzymują pościel dziecka do prania.
  3. Na salę dzieci nie wnoszą artykułów spożywczych, prywatnych zabawek.

 

Dotyczy grupy dzieci 2,5 oraz 3-letnich

 1. Proszę dostarczyć: ubranka na zmianę spakowane w plecaku lub worku, piżamkę, pościel, kapcie oraz wedle potrzeb smoczek w pojemniku, chusteczki higieniczne, chusteczki nawilżane, pampersy, ręcznik (o wymiarach 30cm x 30cm lub mniejszy) – wszystko podpisane.
  2. Na koniec każdego miesiąca Rodzice otrzymują pościel dziecka do prania.
  3. Na salę dzieci nie wnoszą artykułów spożywczych, prywatnych zabawek.

 

Dotyczy grup dzieci 4, 5 i 6-letnich:

 1. Każde dziecko powinno mieć ze sobą kapcie, ubranka na zmianę, ręcznik (o wymiarach 30cm x 30 cm lub mniejszy) w plecaku lub w worku podpisane.
  2. Na salę dzieci nie wnoszą prywatnych zabawek oraz artykułów spożywczych.

 

Serdecznie zapraszamy Rodziców do zapisywania dzieci do naszej placówki.                           

 

 

 


 ZapraszamyOd 13.03.2023 r. rozpoczynamy rekrutację do naszego przedszkola,
serdecznie zapraszamy! 😃😃😃

 


NauKids – Instrukcja dla rodziców

*Rodzic- Instrukcja obsługi systemu


                           
Drodzy Rodzice

Fundacja „Twarze depresji” oferuje bezpłatną, zdalną pomoc psychologiczną i psychiatryczną dla obywateli Ukrainy – dzieci i osób dorosłych. Konsultacje ze specjalistami będą odbywały się w językach: rosyjskim i ukraińskim.

Formularz zgłoszeniowy w języku ukraińskim i rosyjskim znajduje się na stronie: www.twarzedepresji.pl/ukraina. Zdalne wideokonsultacje umożliwiają łączenie się przez Whats App i Skype ze specjalistami przebywając także poza Polską, na terenie Ukrainy. Konsultacje online odbywają się w językach ukraińskim i rosyjskim. W zespole fundacji są psycholodzy, psychoterapeuci oraz specjalista psychiatra, psychiatra dzieci i młodzieży. Patronem honorowym programu jest Krajowy Konsultant w Dziedzinie Psychiatrii.


     Informujemy, iż w związku z bardzo trudną z sytuacją na Ukrainie, w Niepublicznym Przedszkolu „Wesołe Słoneczko” w Łomży, ul. Spółdzielcza 74, tworzymy grupę dla dzieci osób ewakuujących się z terenów zagrożonych.

     Zapewniamy  darmową opiekę z wyżywieniem w godzinach 8 – 13. Chcielibyśmy w ten sposób wspomóc rodziców w tym początkowym okresie, kiedy będą układać swoje sprawy w Polsce.

     Wszystkich, którzy potrzebują dodatkowej pomocy prosimy o kontakt z przedszkolem pod numerem telefonu

(86) 218-28-45 lub e-mailem: np.wesolesloneczko@edukator.lomza.pl , postaramy się pomóc!

 

 


Niepubliczne Przedszkole „Wesołe Słoneczko” mieści się w budynku przy ulicy Spółdzielczej 74 w Łomży. Rozpoczęło swoją działalność we wrześniu 2003 roku na bazie Przedszkola Publicznego nr 12. Organem prowadzącym od tej chwili stało się Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator”, założone w  1999 r.

Placówka zlokalizowana jest w pobliżu centrum miasta, na terenie spokojnego, bezpiecznego osiedla mieszkaniowego, odległego od hałasu miejskiego i zakładów przemysłowych. Budynek placówki, niewielki parking i przylegający do niego ogród znajdują się  na terenie ogrodzonym. Zielony ogród przedszkolny, ocieniony dzięki rosnącym w nim drzewom i krzewom, jest bogato wyposażony w atrakcyjne urządzenia terenowe oraz sprzęt do ćwiczeń, zajęć i zabaw ruchowych na świeżym powietrzu. Wokół terenu przedszkola znajdują się wieloletnie okazy drzew, różnorodne gatunki krzewów i roślin.

Dzieci uczęszczające do przedszkola zamieszkują ulice na terenie całego miasta, kilkoro pochodzi z okolicznych gmin. Zapewniamy ok. 160 miejsc w przedszkolu i 24 miejsca w grupie dzieci najmłodszych. Przedszkole stwarza możliwości uczęszczania do niego dzieciom ze specjalnymi potrzebami żywieniowymi, dzieciom obcokrajowców. Nad edukacją, opieką i wychowaniem dzieci czuwa wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna (posiadająca wykształcenie wyższe  magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym), która systematycznie podnosi swoje kwalifikacje i umiejętności poprzez czynny udział w różnego typu studiach podyplomowych, szkoleniach, kursach i warsztatach, a także psycholog i logopeda.

Prawidłowe funkcjonowanie placówki wspomagają także pracownicy niepedagogiczni: opiekunki grupy żłobkowej, pielęgniarki, pomoce nauczyciela, personel techniczny, intendentka, pracownice  pionu kuchennego, konserwator .

W naszym przedszkolu proponujemy bogatą, na wysokim poziomie, ofertę edukacyjną. W każdej z sześciu grup codziennie prowadzone są zajęcia dydaktyczne realizujące treści zgodne z podstawą  programową wychowania przedszkolnego oraz bezpłatne zajęcia rozwijające zainteresowania dzieci: rytmika, język angielski, zajęcia plastyczno – techniczne, religia, koło teatralne, koło taneczne, spotkania  z muzyką i sztuką  oraz zajęcia specjalistyczne: terapia logopedyczna, konsultacje z psychologiem, gimnastyka korekcyjna. Wszystkie  pozytywnie wpływają  na harmonijny i wszechstronny rozwój dzieci.

            


Statut Niepublicznego Przedszkola Wesołe Słoneczko


west