RAMOWY  ROZKŁAD  DNIA ( gr. młodsze)

 

6.30 – 8.15 Przychodzenie dzieci do przedszkola. Czynności opiekuńcze, porządkowe    i organizacyjne. Konsultacje indywidualne z rodzicami. Zabawy swobodne, spontaniczne. Indywidualna praca z dziećmi. Wspieranie rozwoju dziecka poprzez różnorodne zabawy          i ćwiczenia prowadzone pod kierunkiem nauczyciela, w tym obowiązkowe zabawy ruchowe lub ćwiczenia poranne o wielostronnym ruchu.

8.15 – 8.30 Przygotowanie do śniadania. Zabiegi higieniczne. Czynności samoobsługowe. Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania. Rozwijanie umiejętności samoobsługowych i estetycznych.

8.30 – 9.00 Śniadanie. Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku. Zachowanie porządku wokół siebie oraz prawidłowej postawy. Wdrażanie   do czynności higienicznych i porządkowych po zakończeniu śniadania.

9.00 – 10.45 Wspieranie rozwoju dziecka poprzez prowadzenie dydaktycznych zajęć programowych (kierowanych). Organizowanie zajęć na świeżym powietrzu,  w szczególności zajęć ruchowych, sportowych, przyrodniczych, prowadzenie obserwacji. Zabawy swobodne, spontaniczne, organizowane w sali (zajęcia niekierowane).

10.45 – 11.00 Przygotowanie do zupy. Zabiegi higieniczne. Czynności samoobsługowe. Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania.

11.00 – 11.30 Zupa. Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku. Zachowanie prawidłowej postawy. Rozwijanie umiejętności posługiwania się sztućcami. Wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych po spożyciu zupy.

11.30 – 13.30 Relaksacja.

13.45 – 14.00 Przygotowanie do drugiego dania. Zabiegi higieniczne. Czynności samoobsługowe. Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania.

14.00 – 14.20 II danie (obiad). Uświadamianie dzieciom wartości zdrowego odżywiania. Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku. Zachowanie prawidłowej postawy. Rozwijanie umiejętności właściwego posługiwania się sztućcami. Wdrażanie   do czynności higienicznych, samoobsługowych i porządkowych po zakończeniu posiłku.

14.20 – 15.00 Dowolna działalność dzieci, zabawy w sali lub na powietrzu (zajęcia niekierowane). Kontakty indywidualne z Rodzicami. Czynności organizacyjne. Indywidualna praca z dziećmi.

15.00 – 15.15 Przygotowanie do posiłku. Zabiegi higieniczne. Czynności samoobsługowe.

15.15 – 15.30 Podwieczorek. Uświadamianie dzieciom wartości zdrowego odżywiania .  Zabiegi higieniczne. Czynności samoobsługowe. Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania podczas spożywania posiłku.

15.30 – 18.30 Zabawy swobodne organizowane w sali, ogrodzie przedszkolnym; praca wyrównawcza. Rozchodzenie się dzieci.

 

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA ( gr. starsze)

 

6.30 – 8.15 Przychodzenie dzieci do przedszkola. Czynności opiekuńcze, porządkowe  i organizacyjne. Konsultacje indywidualne z rodzicami. Zabawy swobodne, spontaniczne. Indywidualna praca z dziećmi. Wspieranie rozwoju dziecka poprzez różnorodne zabawy i ćwiczenia prowadzone pod kierunkiem nauczyciela, w tym obowiązkowe zabawy ruchowe lub ćwiczenia poranne o wielostronnym ruchu.

8.15 – 8.30 Przygotowanie do śniadania. Zabiegi higieniczne. Czynności samoobsługowe. Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania. Rozwijanie umiejętności estetycznych i samoobsługowych.

8.30 – 9.00 Śniadanie. Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku. Zachowanie porządku wokół siebie, zachowanie prawidłowej postawy. Wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych po zakończeniu śniadania.

9.00 – 11.30 Wspieranie rozwoju dziecka poprzez prowadzenie dydaktycznych zajęć programowych (kierowanych). Organizowanie zajęć na świeżym powietrzu, w szczególności zajęć ruchowych, sportowych, przyrodniczych, prowadzenie obserwacji. Zabawy swobodne, spontaniczne, organizowane w sali (zajęcia niekierowane).

11.15 – 11.30 Przygotowanie do zupy. Zabiegi higieniczne. Czynności samoobsługowe. Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania.

11.30 – 12.00 Zupa. Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku. Zachowanie prawidłowej postawy. Rozwijanie umiejętności posługiwania się sztućcami. Wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych po spożyciu zupy.

12.00 – 13.45 Zabawy i zajęcia o charakterze relaksacyjnym w sali lub na powietrzu. Indywidualna praca z dziećmi. Zabawy na powietrzu z wykorzystaniem urządzeń rekreacyjnych (zajęcia niekierowane).

13.45 – 14.00 Przygotowanie do drugiego dania. Zabiegi higieniczne. Czynności samoobsługowe. Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania.

14.00 – 14.20 II danie (obiad). Uświadamianie dzieciom wartości zdrowego odżywiania. Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku. Zachowanie prawidłowej postawy. Rozwijanie umiejętności właściwego posługiwania się sztućcami. Wdrażanie do czynności higienicznych, samoobsługowych i porządkowych   po zakończeniu posiłku.

14.20 – 15.00 Dowolna działalność dzieci, zabawy w sali lub na powietrzu. Kontakty indywidualne z Rodzicami. Czynności organizacyjne. Indywidualna praca z dziećmi.

  15.00 – 15.15 Przygotowanie do posiłku. Zabiegi higieniczne. Czynności     samoobsługowe.

15.15- 15.30 Podwieczorek. Uświadamianie dzieciom wartości zdrowego odżywiania. Zabiegi higieniczne. Czynności samoobsługowe. Wdrażanie zasad higieny  i kulturalnego zachowania podczas spożywania posiłku.

15.30 – 18.30 Zabawy swobodne organizowane w sali, ogrodzie przedszkolnym; praca wyrównawcza. Rozchodzenie się dzieci.