W naszym przedszkolu dzieci mają możliwość uczęszczania na następujące zajęcia dodatkowe:

 • Edukacja artystyczna: rytmika,
  • Edukacja muzyczna prowadzona przez muzyków z Łomżyńskiej Orkiestry Kameralnej,
  • Edukacja teatralna (Teatr Lalki i Aktora w Łomży, studia teatralne z innych miast)
 • Katecheza,
 • Zajęcia logopedyczne,
 • Opieka psychologiczna
 • Grota solna
 • Koło taneczne
 • Biblioteka ( Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 4,ul. Spółdzielcza 31;Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 2, ul. Księżnej Anny 2)

 

W naszym przedszkolu istnieje możliwość zapisania dzieci na zajęcia dodatkowe „Drużyna Kangura”

 

 

Rozwijanie czytelnictwa

     Cele szczegółowe:

 1. tworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji zadań stawianych przez nauczyciela,
 2. przekazywanie za pośrednictwem literatury wiedzy na temat zawodów,
 3. poznawanie pracy zawodowej własnych rodziców oraz rodziców innych dzieci
 4. poszerzanie zasobu słownictwa związanego z określonym zawodem
 5. kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego,
 6. budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną,
 7. zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom – uświadomienie roli czytania w życiu dziecka, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych,
 8. włączenie w życie przedszkola rodziców oraz przedstawicieli środowiska lokalnego,
 9. promocja przedszkola,
 10. rozwijanie współpracy między nauczycielami,
 11. rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i nauczycieli

          Źródło : Internet