Drodzy Rodzice

W roku szkolnym 2020/ 2021 oraz 2021/ 2022  nasze przedszkole bierze udział w projekcie
 „Wsparcie na edukacyjnym starcie”- Nr: RPPD.03.01.01-20-0435/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014- 2020 współfinansowanego przez  Fundusze Europejskie.

W ramach projektu w przedszkolu realizowane są dodatkowe zajęcia mające na celu rozwijanie u dzieci kompetencji kluczowych.

Wykaz zajęć:

 1. Zajęcia sportowe
 2. Zajęcia plastyczne
 3. Zajęcia koła naukowego
 4. Zajęcia- Programowanie na dywanie
 5. Zajęcia- Mądry Przedszkolak – efektywna nauka, pamięć, koncentracja

Wszystkie zajęcia realizowane są na miejscu przez wykwalifikowaną, z dużym doświadczeniem kadrę pedagogiczną naszego przedszkola. Zapewniamy miłą atmosferę pracy. Zajęcia są prowadzone z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w wieku przedszkolnym objętych wsparciem.

 


 


Zajęcia sportowe w ramach projektu „Wsparcie na edukacyjnym starcie” w grupie 3-latków w roku szkolnym 2020/2021

 


Zajęcia sportowe w ramach projektu „Wsparcie na edukacyjnym starcie” w grupie 4-latków w roku szkolnym 2020/2021

Zajęcia sportowe w ramach projektu „Wsparcie na edukacyjnym starcie” w grupie 5-latków w roku szkolnym 2020/2021

Zajęcia sportowe w ramach projektu „Wsparcie na edukacyjnym starcie” w grupie 5-6-latków w roku szkolnym 2020/2021

Zajęcia „Programowanie na dywanie” w ramach projektu „Wsparcie na edukacyjnym starcie” w grupie 5-latków w roku szkolnym 2020/2021

Zajęcia „Mądry Przedszkolak- efektywna nauka, pamięć, koncentracja” w ramach projektu „Wsparcie na edukacyjnym starcie” w grupie 5-6-latków w roku szkolnym 2020/2021

Zajęcia plastyczne w ramach projektu „Wsparcie na edukacyjnym starcie” w grupie 3-latków w roku szkolnym 2020/2021

Zajęcia naukowe w ramach projektu „Wsparcie na edukacyjnym starcie” w grupie 4-latków w roku szkolnym 2020/2021

Zajęcia plastyczne w ramach projektu „Wsparcie na edukacyjnym starcie” w grupie 3-latków w roku szkolnym 2021/2022

Zajęcia sportowe w ramach projektu „Wsparcie na edukacyjnym starcie” w grupie 4-latków w roku szkolnym 2021/2022

Zajęcia sportowe w ramach projektu „Wsparcie na edukacyjnym starcie” w grupie 5-latków w roku szkolnym 2021/2022

Zajęcia „Programowanie na dywanie” w ramach projektu „Wsparcie na edukacyjnym starcie” w grupie 5-latków w roku szkolnym 2021/2022

Zajęcia „Mądry Przedszkolak- efektywna nauka, pamięć, koncentracja” w ramach projektu „Wsparcie na edukacyjnym starcie” w grupie 5-6-latków w roku szkolnym 2021/2022

Zajęcia sportowe w ramach projektu „Wsparcie na edukacyjnym starcie” w grupie 5-6-latków w roku szkolnym 2021/2022

Zajęcia „Programowanie na dywanie” w ramach projektu „Wsparcie na edukacyjnym starcie” w grupie 5-latków w roku szkolnym 2021/2022

Zajęcia „Programowanie na dywanie” w ramach projektu „Wsparcie na edukacyjnym starcie” w grupie 5-latków w roku szkolnym 2021/2022

Zajęcia naukowe w ramach projektu „Wsparcie na edukacyjnym starcie” w grupie 4-latków w roku szkolnym 2021/2022

Zajęcia sportowe w ramach projektu „Wsparcie na edukacyjnym starcie” w grupie 3-latków w roku szkolnym 2021/2022

Zajęcia sportowe w ramach projektu „Wsparcie na edukacyjnym starcie” w grupie 4-latków w roku szkolnym 2021/2022

Zajęcia sportowe w ramach projektu „Wsparcie na edukacyjnym starcie” w grupie 5-latków w roku szkolnym 2021/2022

Zajęcia sportowe w ramach projektu „Wsparcie na edukacyjnym starcie” w grupie 5-6-latków w roku szkolnym 2021/2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Niepubliczne Przedszkole „Wesołe Słoneczko” Łomża, ul. Spółdzielcza 74 prowadzone przez Stowarzyszenie „Edukator”  w Łomży serdecznie zaprasza!

 

Przedszkole otwarte jest od poniedziałku

do piątku w godzinach 6.30 – 18.30

 

Nasze przedszkole oferuje dzieciom: atrakcyjne zajęcia oraz formy zabaw, miłą i serdeczną atmosferę w czasie pobytu w przedszkolu oraz fachową opiekę wykwalifikowanej kadry. Zapewniamy dzieciom smaczne posiłki, które przygotowywane są w przedszkolu. Posiłki dostosowywane są do indywidualnych wymogów dietetycznych. Przedszkole zapewnia zaspokojenie potrzeby snu i odpoczynku, wesołe zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery i wycieczki, udział w koncertach muzycznych prowadzonych przez muzyków z Łomżyńskiej Orkiestry Kameralnej i przedstawieniach teatralnych (Teatr Lalki i Aktora w Łomży, studia teatralne z innych miast).

 

W przedszkolu organizowane są bezpłatne zajęcia:

 • religia
 • rytmika
 • zajęcia logopedyczne
 • opieka psychologiczna

Dodatkowo dla chętnych dzieci organizowane są na terenie przedszkola zajęcia:

 • taneczne „Fun Dance”
 • sportowe „Kangur – Przedszkoliada”
Ponadto dzieci mają możliwość czynnego uczestnictwa w kole tanecznym. Organizowane są także wyjścia do groty solnej, kina, biblioteki oraz na basen. Przedszkole aktywnie współpracuje z Muzeum Północno-Mazowieckim w Łomży, Szkołą Podstawową nr 7 w Łomży, Szkołą Podstawową nr 1 w Łomży.

 

W naszym przedszkolu istnieje możliwość zapisania dzieci na zajęcia dodatkowe „Drużyna Kangura”

 

 

Tradycje przedszkola:

 • zajęcia adaptacyjne dla dzieci przyjętych do przedszkola
 • Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka,
 • Święto Pieczonego Ziemniaka,
 • Pasowanie na przedszkolaka
 • Dzień Pluszowego Misia,
 • Andrzejki,
 • Mikołajki,
 • Dzień Babci i Dziadka,
 • Bal Karnawałowy,
 • obchody Święta Odzyskania Niepodległości,
 • Obchody 1 Dnia Wiosny,
 • Światowy Dzień Zespołu Downa,
 • Światowy Dzień Świadomości Autyzmu,
 • Dzień Mamy i Taty
 • URODZINKI – impreza dla dzieci urodzonych w danym miesiącu
 • uroczyste pożegnanie przedszkola

 

     Wszystkie przedszkolaki uczęszczające do naszego przedszkola są objęte  opieką stomatologiczną. W  zakresie tej opieki wykonywane są  bezpłatne przeglądy stomatologiczne, fluoryzacja oraz zajęcia edukacyjne prowadzone przez specjalistów.

 Dyrekcja Niepublicznego Przedszkola  „ Wesołe Słoneczko”

 

 

Drodzy Rodzice!

Nasza placówka nawiązała również współpracę z Łomżyńskim Centrum Medycznym, które mieści się przy ulicy Ks. Kardynała Wyszyńskiego w Łomży.

Wszystkie trzylatki oraz 2,5 latki objęte aą bezpłatnymi badaniami profilaktycznymi. Celem realizacji tych badań jest jak najwcześniejsze wykrycie odchyleń w stanie zdrowia i rozwoju psychofizycznego, które pozwolą na podjęcie działań prewencyjnych ograniczających ryzyko zachorowania lub działań leczniczych w przypadku wykrycia nieprawidłowości. Oprócz funkcji przesiewowej w toku badania zrealizowana zostanie edukacja zdrowotna rodzica i wyjaśnione wszelkie wątpliwości dotyczące stanu zdrowia dziecka oraz wydane zostaną zalecenia lekarskie  do ewentualnej, dalszej realizacji przez rodziców .

Badanie profilaktyczne obejmuje:

 1. Badanie podmiotowe- wywiad ogólny dotyczący historii zdrowia i choroby, analiza zgłaszanych przez rodzica problemów i deficytów zdrowotnych;
 2. Badanie przedmiotowe ogólne – badania palpacyjne jamy brzusznej, osłuchiwanie serca i klatki piersiowej, ocena zstąpienia jąder;
 3. Ocenę narządu ruchu- ocena chodu, ewentualnych deformacji i zniekształceń stóp;
 4. Ocenę rozwoju fizycznego- pomiary masy ciała, wzrostu, ciśnienia tętniczego, ocena centylowa;
 5. Ocenę wzroku- test Hirschberga, cover- test, badanie ostrości wzroku do dali i bliży;
 6. Ocenę słuchu- ocena rozwoju reakcji słuchowych, ocena ryzyka uszkodzenia słuchu;
 7. Ocenę rozwoju psychoruchowego z wykorzystaniem kwestionariusza oczekiwanych osiągnięć rozwojowych.

           Na podstawie powyższych badań szczegółowych lekarz dokona oceny ogólnej  i postawi diagnozę dotyczącą ewentualnych problemów zdrowotnych, w razie potrzeby zleci badania pogłębione i konsultacje specjalistyczne. W razie wskazań lekarskich dzieci będą mogły skorzystać z pomocy specjalistów fizjoterapeutów, logopedów i psychologów współpracujących z  Niepublicznym Przedszkolem „ Wesołe Słoneczko”.

          Badanie profilaktyczne realizowane jest w Łomżyńskim Centrum Medycznym przez doświadczonych lekarzy pediatrów we współpracy z pielęgniarkami dziecięcymi. Badanie wykonywane jest wyłącznie przy udziale rodzica. Wymagane jest przedstawienie pisemnego skierowania na badania wystawionego przez przedszkole. Wszystkie badania realizowane są po wcześniejszej rezerwacji telefonicznej lub osobistej w Łomżyńskim Centrum Medycznym (Łomża, ul. Ks. Kardynała Wyszyńskiego 9, nr tel. 85 216 65 55, mapa dojazdu na www.medycynalomza.pl w zakładce kontakt). Badania będą realizowane od marca do czerwca każdego roku szkolnego.