Drodzy Rodzice

W roku szkolnym 2023/2024  bierzemy udział w programie pt. „Skąd się biorą produkty ekologiczne”.  Program opracowany jest przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemologiczną w Łomży wraz  z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Grupa, do której skierowany jest program, to dzieci w wieku 5-6 lat.

Celem programu jest zwiększanie świadomości i wiedzy na temat rolnictwa ekologicznego oraz budowanie właściwych nawyków żywieniowych od najmłodszych lat.

Główne założenie programu:

 • zrozumienie czym jest rolnictwo i produkty ekologiczne,
 • kształtowanie umiejętności wyboru produktów ekologicznych,
 • propagowanie zdrowego stylu życia,
 • zwiększanie wiedzy i świadomości przedszkolaków o nawykach higieniczno-zdrowotnych.

Zajęcia w programie „Skąd się biorą produkty ekologiczne” realizowane są poprzez wykorzystanie dedykowanej dzieciom publikacji i filmu animowanego „Skąd się biorą produkty ekologiczne”, jak również opracowanego scenariusza zajęć dla nauczycieli i lekcji pokazowej. Uczestnicy programu zrealizują zajęcia edukacyjne, podczas których nauczą się skąd się biorą produkty ekologiczne, dlaczego warto je wybierać, jakie są zalecenia zdrowego stylu życia oraz jak przestrzegać zasad higieny.


Drodzy Rodzice

W roku szkolnym 2022/2023 dołączyliśmy do projektu „Zdrowe dzieci” realizowanego przez Ministerstwo Zdrowia  🌱👧

Celem projektu jest propagowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci do lat 6 oraz promocja zdrowych nawyków żywieniowych wśród ich rodziców, opiekunów i nauczycieli, personelu przedszkola i żłobka.


Drodzy Rodzice

W roku szkolnym 2022/ 2023 nasze przedszkole bierze udział w II edycji Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Gramy Zmysłami”.

Głównym celem projektu jest innowacyjne i kreatywne podejście do tematyki rozwijania zmysłów u dzieci. 

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny Gramy Zmysłami


Drodzy Rodzice

W roku szkolnym 2020/ 2021 oraz 2021/ 2022  nasze przedszkole bierze udział w projekcie
 „Wsparcie na edukacyjnym starcie”- Nr: RPPD.03.01.01-20-0435/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014- 2020 współfinansowanego przez  Fundusze Europejskie.

W ramach projektu w przedszkolu realizowane są dodatkowe zajęcia mające na celu rozwijanie u dzieci kompetencji kluczowych.

Wykaz zajęć:

 1. Zajęcia sportowe
 2. Zajęcia plastyczne
 3. Zajęcia koła naukowego
 4. Zajęcia- Programowanie na dywanie
 5. Zajęcia- Mądry Przedszkolak – efektywna nauka, pamięć, koncentracja

Wszystkie zajęcia realizowane są na miejscu przez wykwalifikowaną, z dużym doświadczeniem kadrę pedagogiczną naszego przedszkola. Zapewniamy miłą atmosferę pracy. Zajęcia są prowadzone z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w wieku przedszkolnym objętych wsparciem.

 


 


Zajęcia sportowe w ramach projektu „Wsparcie na edukacyjnym starcie” w grupie 3-latków w roku szkolnym 2020/2021

 


Zajęcia sportowe w ramach projektu „Wsparcie na edukacyjnym starcie” w grupie 4-latków w roku szkolnym 2020/2021

Zajęcia sportowe w ramach projektu „Wsparcie na edukacyjnym starcie” w grupie 5-latków w roku szkolnym 2020/2021

Zajęcia sportowe w ramach projektu „Wsparcie na edukacyjnym starcie” w grupie 5-6-latków w roku szkolnym 2020/2021

Zajęcia „Programowanie na dywanie” w ramach projektu „Wsparcie na edukacyjnym starcie” w grupie 5-latków w roku szkolnym 2020/2021

Zajęcia „Mądry Przedszkolak- efektywna nauka, pamięć, koncentracja” w ramach projektu „Wsparcie na edukacyjnym starcie” w grupie 5-6-latków w roku szkolnym 2020/2021

Zajęcia plastyczne w ramach projektu „Wsparcie na edukacyjnym starcie” w grupie 3-latków w roku szkolnym 2020/2021

Zajęcia naukowe w ramach projektu „Wsparcie na edukacyjnym starcie” w grupie 4-latków w roku szkolnym 2020/2021

Zajęcia plastyczne w ramach projektu „Wsparcie na edukacyjnym starcie” w grupie 3-latków w roku szkolnym 2021/2022

Zajęcia sportowe w ramach projektu „Wsparcie na edukacyjnym starcie” w grupie 4-latków w roku szkolnym 2021/2022

Zajęcia sportowe w ramach projektu „Wsparcie na edukacyjnym starcie” w grupie 5-latków w roku szkolnym 2021/2022

Zajęcia „Programowanie na dywanie” w ramach projektu „Wsparcie na edukacyjnym starcie” w grupie 5-latków w roku szkolnym 2021/2022

Zajęcia „Mądry Przedszkolak- efektywna nauka, pamięć, koncentracja” w ramach projektu „Wsparcie na edukacyjnym starcie” w grupie 5-6-latków w roku szkolnym 2021/2022

Zajęcia sportowe w ramach projektu „Wsparcie na edukacyjnym starcie” w grupie 5-6-latków w roku szkolnym 2021/2022

Zajęcia „Programowanie na dywanie” w ramach projektu „Wsparcie na edukacyjnym starcie” w grupie 5-latków w roku szkolnym 2021/2022

Zajęcia „Programowanie na dywanie” w ramach projektu „Wsparcie na edukacyjnym starcie” w grupie 5-latków w roku szkolnym 2021/2022

Zajęcia naukowe w ramach projektu „Wsparcie na edukacyjnym starcie” w grupie 4-latków w roku szkolnym 2021/2022

Zajęcia sportowe w ramach projektu „Wsparcie na edukacyjnym starcie” w grupie 3-latków w roku szkolnym 2021/2022

Zajęcia sportowe w ramach projektu „Wsparcie na edukacyjnym starcie” w grupie 4-latków w roku szkolnym 2021/2022

Zajęcia sportowe w ramach projektu „Wsparcie na edukacyjnym starcie” w grupie 5-latków w roku szkolnym 2021/2022

Zajęcia sportowe w ramach projektu „Wsparcie na edukacyjnym starcie” w grupie 5-6-latków w roku szkolnym 2021/2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Niepubliczne Przedszkole „Wesołe Słoneczko” Łomża, ul. Spółdzielcza 74 prowadzone przez Stowarzyszenie „Edukator”  w Łomży serdecznie zaprasza!

 

Przedszkole otwarte jest od poniedziałku

do piątku w godzinach 6.30 – 18.30

 

Nasze przedszkole oferuje dzieciom: atrakcyjne zajęcia oraz formy zabaw, miłą i serdeczną atmosferę w czasie pobytu w przedszkolu oraz fachową opiekę wykwalifikowanej kadry. Zapewniamy dzieciom smaczne posiłki, które przygotowywane są w przedszkolu. Posiłki dostosowywane są do indywidualnych wymogów dietetycznych. Przedszkole zapewnia zaspokojenie potrzeby snu i odpoczynku, wesołe zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery i wycieczki, udział w koncertach muzycznych prowadzonych przez muzyków z Łomżyńskiej Orkiestry Kameralnej i przedstawieniach teatralnych (Teatr Lalki i Aktora w Łomży, studia teatralne z innych miast).

 

W przedszkolu organizowane są bezpłatne zajęcia:

 • religia
 • rytmika
 • zajęcia logopedyczne
 • opieka psychologiczna

Dodatkowo dla chętnych dzieci organizowane są na terenie przedszkola zajęcia:

 • taneczne „Fun Dance”
 • sportowe „Kangur – Przedszkoliada”
Ponadto dzieci mają możliwość czynnego uczestnictwa w kole tanecznym. Organizowane są także wyjścia do groty solnej, kina, biblioteki oraz na basen. Przedszkole aktywnie współpracuje z Muzeum Północno-Mazowieckim w Łomży, Szkołą Podstawową nr 7 w Łomży, Szkołą Podstawową nr 1 w Łomży.

 

W naszym przedszkolu istnieje możliwość zapisania dzieci na zajęcia dodatkowe „Drużyna Kangura”

 

 

Tradycje przedszkola:

 • zajęcia adaptacyjne dla dzieci przyjętych do przedszkola
 • Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka,
 • Święto Pieczonego Ziemniaka,
 • Pasowanie na przedszkolaka
 • Dzień Pluszowego Misia,
 • Andrzejki,
 • Mikołajki,
 • Dzień Babci i Dziadka,
 • Bal Karnawałowy,
 • obchody Święta Odzyskania Niepodległości,
 • Obchody 1 Dnia Wiosny,
 • Światowy Dzień Zespołu Downa,
 • Światowy Dzień Świadomości Autyzmu,
 • Dzień Mamy i Taty
 • URODZINKI – impreza dla dzieci urodzonych w danym miesiącu
 • uroczyste pożegnanie przedszkola

 

     Wszystkie przedszkolaki uczęszczające do naszego przedszkola są objęte  opieką stomatologiczną. W  zakresie tej opieki wykonywane są  bezpłatne przeglądy stomatologiczne, fluoryzacja oraz zajęcia edukacyjne prowadzone przez specjalistów.

 Dyrekcja Niepublicznego Przedszkola  „ Wesołe Słoneczko”

 

 

Drodzy Rodzice!

Nasza placówka nawiązała również współpracę z Łomżyńskim Centrum Medycznym, które mieści się przy ulicy Ks. Kardynała Wyszyńskiego w Łomży.

Wszystkie trzylatki oraz 2,5 latki objęte aą bezpłatnymi badaniami profilaktycznymi. Celem realizacji tych badań jest jak najwcześniejsze wykrycie odchyleń w stanie zdrowia i rozwoju psychofizycznego, które pozwolą na podjęcie działań prewencyjnych ograniczających ryzyko zachorowania lub działań leczniczych w przypadku wykrycia nieprawidłowości. Oprócz funkcji przesiewowej w toku badania zrealizowana zostanie edukacja zdrowotna rodzica i wyjaśnione wszelkie wątpliwości dotyczące stanu zdrowia dziecka oraz wydane zostaną zalecenia lekarskie  do ewentualnej, dalszej realizacji przez rodziców .

Badanie profilaktyczne obejmuje:

 1. Badanie podmiotowe- wywiad ogólny dotyczący historii zdrowia i choroby, analiza zgłaszanych przez rodzica problemów i deficytów zdrowotnych;
 2. Badanie przedmiotowe ogólne – badania palpacyjne jamy brzusznej, osłuchiwanie serca i klatki piersiowej, ocena zstąpienia jąder;
 3. Ocenę narządu ruchu- ocena chodu, ewentualnych deformacji i zniekształceń stóp;
 4. Ocenę rozwoju fizycznego- pomiary masy ciała, wzrostu, ciśnienia tętniczego, ocena centylowa;
 5. Ocenę wzroku- test Hirschberga, cover- test, badanie ostrości wzroku do dali i bliży;
 6. Ocenę słuchu- ocena rozwoju reakcji słuchowych, ocena ryzyka uszkodzenia słuchu;
 7. Ocenę rozwoju psychoruchowego z wykorzystaniem kwestionariusza oczekiwanych osiągnięć rozwojowych.

           Na podstawie powyższych badań szczegółowych lekarz dokona oceny ogólnej  i postawi diagnozę dotyczącą ewentualnych problemów zdrowotnych, w razie potrzeby zleci badania pogłębione i konsultacje specjalistyczne. W razie wskazań lekarskich dzieci będą mogły skorzystać z pomocy specjalistów fizjoterapeutów, logopedów i psychologów współpracujących z  Niepublicznym Przedszkolem „ Wesołe Słoneczko”.

          Badanie profilaktyczne realizowane jest w Łomżyńskim Centrum Medycznym przez doświadczonych lekarzy pediatrów we współpracy z pielęgniarkami dziecięcymi. Badanie wykonywane jest wyłącznie przy udziale rodzica. Wymagane jest przedstawienie pisemnego skierowania na badania wystawionego przez przedszkole. Wszystkie badania realizowane są po wcześniejszej rezerwacji telefonicznej lub osobistej w Łomżyńskim Centrum Medycznym (Łomża, ul. Ks. Kardynała Wyszyńskiego 9, nr tel. 85 216 65 55, mapa dojazdu na www.medycynalomza.pl w zakładce kontakt). Badania będą realizowane od marca do czerwca każdego roku szkolnego.