DSC06892


 

 


NauKids – Instrukcja dla rodziców

*Rodzic- Instrukcja obsługi systemu

 


DRODZY RODZICE

Rok szkolny 2021/2022

Dotyczy grupy żłobkowej 

 1. Proszę dostarczyć: ubranka na zmianę, piżamkę, kapcie oraz wedle potrzeb smoczek w pojemniku, butelkę w etui, pampersy, chusteczki nawilżane – wszystko podpisane.
  2. Na koniec każdego miesiąca Rodzice otrzymują pościel dziecka do prania.
  3. Na salę dzieci nie wnoszą artykułów spożywczych, prywatnych zabawek.

 

Dotyczy grupy dzieci 3-letnich

 1. Proszę dostarczyć: ubranka na zmianę spakowane w plecaku lub worku, piżamkę, pościel, kapcie oraz wedle potrzeb smoczek w pojemniku, chusteczki, pampersy- wszystko podpisane.
  2. Na koniec każdego miesiąca Rodzice otrzymują pościel dziecka do prania.
  3. Na salę dzieci nie wnoszą artykułów spożywczych, prywatnych zabawek.

 

Dotyczy grup dzieci 4, 5 i 6-letnich:

 1. Każde dziecko powinno mieć ze sobą kapcie i ubranka na zmianę w plecaku lub w worku podpisane.
  2. Na salę dzieci nie wnoszą prywatnych zabawek oraz artykułów spożywczych.

 


KOMUNIKAT

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice  dzieci

uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola ,,Wesołe Słoneczko”!

 

     Uprzejmie informuję , że zgodnie z decyzją Zarządu Stowarzyszenia ,,Edukator” w Łomży, opłata stała nie będzie naliczana za okres przerwy, spowodowanej pandemią, w funkcjonowaniu  Niepublicznego Przedszkola ,,Wesołe Słoneczko” oraz Żłobka ,,Wesołe Słoneczko” ul. Spółdzielcza 74
w Łomży.

Kwoty wpłacone przez Państwa na początku kwietnia 2021 r. będą przeniesione na kolejny miesiąc i rozliczane wyłącznie za pobyt dzieci w czasie funkcjonowania  przedszkola i żłobka, po wznowieniu pracy obu placówek dla wszystkich dzieci.

 

Łomża, 13 kwietnia 2021r.

 

 

    Iwona Gorzkowska

                                                                 Dyrektor Niepublicznego Przedszkola

Wesołe Słoneczko i Żłobka Wesołe Słoneczko

                               w Łomży

                           


REKRUTACJA 2021-2022

 


Drodzy Rodzice

W roku szkolnym 2020/ 2021 oraz 2021/ 2022  nasze przedszkole bierze udział w projekcie
 „Wsparcie na edukacyjnym starcie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014- 2020 współfinansowanego przez  Fundusze Europejskie.

W ramach projektu w przedszkolu realizowane są dodatkowe zajęcia mające na celu rozwijanie u dzieci kompetencji kluczowych.

Wykaz zajęć:

 1. Zajęcia sportowe
 2. Zajęcia plastyczne
 3. Zajęcia koła naukowego
 4. Zajęcia- Programowanie na dywanie
 5. Zajęcia- Mądry Przedszkolak – efektywna nauka, pamięć, koncentracja

Wszystkie zajęcia realizowane są na miejscu przez wykwalifikowaną, z dużym doświadczeniem kadrę pedagogiczną naszego przedszkola. Zapewniamy miłą atmosferę pracy. Zajęcia są prowadzone z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych
 i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w wieku przedszkolnym objętych wsparciem.

Serdecznie zapraszamy Rodziców do zapisywania dzieci do naszej placówki.

 

 

 


   Załącznik do uchwały Zarządu z dnia 7  marca 2017 roku

Zasady  ustalania i sposoby dokonywania odpłatności  za pobyt i żywienie dzieci  w przedszkolach,

prowadzonych przez Stowarzyszenie ,,Edukator” w Łomży

Rok szkolny 2021/22

Zasady odpłatności za przedszkole w roku szkolnym 2021- 2022


Ubezpieczenie EDU PLUS

zgłoszenie -edu-plus7_2018.09

owu edu plus 2020 od 01.06.2020


 

DRODZY RODZICE!

 

 Od 1 września 2021r.  nadal pracujemy w reżimie sanitarnym, bardzo prosimy o noszenie w tym czasie maseczek, dezynfekcję dłoni lub zakładanie rękawiczek i zachowanie dystansu społecznego, w miarę możliwości. Pomiar temperatury u Państwa dzieci będzie dokonywany dwukrotnie- po przyprowadzeniu dziecka do przedszkola/ żłobka oraz drugi raz przed odbiorem dziecka z placówki. Zrozumiemy, jeżeli ktoś nie będzie miał czasu, aby się przy nim podpisać. Bardzo prosimy o odbieranie telefonów od nauczycielek/ opiekunek  (będziemy dzwonić tylko w niezbędnych sytuacjach). Prosimy o nieprzyprowadzanie dzieci przeziębionych (chyba, że zaświadczenie od lekarza wyraźnie będzie wskazywało, że dziecko jest zdrowe).

Dzieci przyprowadzamy do godziny 8.15. Potem w przedszkolu ma miejsce dezynfekcja ciągów komunikacyjnych, szatni i innych pomieszczeń wspólnych.

W przypadku spóźnienia prosimy o wcześniejszą informację (w miarę możliwości).

                                                                                                                                          

                                                                                                                             DYREKCJA


 

 

 

 

 


 

Niepubliczne Przedszkole „Wesołe Słoneczko” mieści się w budynku przy ulicy Spółdzielczej 74 w Łomży. Rozpoczęło swoją działalność we wrześniu 2003 roku na bazie Przedszkola Publicznego nr 12. Organem prowadzącym od tej chwili stało się Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator”, założone w  1999 r.

Placówka zlokalizowana jest w pobliżu centrum miasta, na terenie spokojnego, bezpiecznego osiedla mieszkaniowego, odległego od hałasu miejskiego i zakładów przemysłowych. Budynek placówki, niewielki parking i przylegający do niego ogród znajdują się  na terenie ogrodzonym. Zielony ogród przedszkolny, ocieniony dzięki rosnącym w nim drzewom i krzewom, jest bogato wyposażony w atrakcyjne urządzenia terenowe oraz sprzęt do ćwiczeń, zajęć i zabaw ruchowych na świeżym powietrzu. Wokół terenu przedszkola znajdują się wieloletnie okazy drzew, różnorodne gatunki krzewów i roślin.

Dzieci uczęszczające do przedszkola zamieszkują ulice na terenie całego miasta, kilkoro pochodzi z okolicznych gmin. Zapewniamy ok. 160 miejsc w przedszkolu i 24 miejsca w grupie dzieci najmłodszych. Przedszkole stwarza możliwości uczęszczania do niego dzieciom ze specjalnymi potrzebami żywieniowymi, dzieciom obcokrajowców. Nad edukacją, opieką i wychowaniem dzieci czuwa wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna (posiadająca wykształcenie wyższe  magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym), która systematycznie podnosi swoje kwalifikacje i umiejętności poprzez czynny udział w różnego typu studiach podyplomowych, szkoleniach, kursach i warsztatach, a także psycholog i logopeda.

Prawidłowe funkcjonowanie placówki wspomagają także pracownicy niepedagogiczni: opiekunki grupy żłobkowej, pielęgniarki, pomoce nauczyciela, personel techniczny, intendentka, pracownice  pionu kuchennego, konserwator .

W naszym przedszkolu proponujemy bogatą, na wysokim poziomie, ofertę edukacyjną. W każdej z sześciu grup codziennie prowadzone są zajęcia dydaktyczne realizujące treści zgodne z podstawą  programową wychowania przedszkolnego oraz bezpłatne zajęcia rozwijające zainteresowania dzieci: rytmika, język angielski, zajęcia plastyczno – techniczne, religia, koło teatralne, koło taneczne, zajęcia na basenie, spotkania  z muzyką i sztuką  oraz zajęcia specjalistyczne: terapia logopedyczna, konsultacje z psychologiem, gimnastyka korekcyjna. Wszystkie  pozytywnie wpływają  na harmonijny i wszechstronny rozwój dzieci.

 

 

Statut żłobka

Statut Niepublicznego Przedszkola Wesołe Słoneczko

 

 

west 

 

 

Raport z ewaluacji zewnętrznej 2015r